Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa/Ratkaisun toteuttaminen

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa -opintokonaisuuden sisältö
Etusivu Innostamisen idea ja sosiaalisen median mahdollisuudet Ongelma/haaste/yhteinen haaste Ongelman taustat ja kokonaiskuvan luominen Ongelman ratkaisujen ideointi Oman yhteisön kehittämisen kulmakivet Innostajan rooli, tulen kantaja ja antaja Ratkaisun toteuttaminen


Innostamisen elementti: ratkaisun toteuttaminen. prosessiin tulenantamista ja kantamista.

Sosiaalisen median elementti: sosiaalisen median välineiden hyödyntäminen oman yhdistyksen toiminnassa

Ongelmanratkaisun elementti: Yhdessä valittuun haasteeseen vastaavan yhteisöllisen projektin ideointi, mallintaminen ja toteuttaminen


Projektin ideoiminen ja somen hyödyntäminen

Luodaan yhteinen Google-asiakirja ja hahmotellaan projektisuunnitelmaa yhteiskirjoittaen.

Vastataan ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä, milloin, miksi, kenelle, millä resursseilla.

Lisätään asiakirjaan uusi elementti: osallistujien innostaminen. Millä välineillä ja millä toimenpiteillä kohderyhmä saavutetaan ja miten se saadaan innostumaan?

Tutustutaan Itsearvioinnin perusteisiin

Sovitaan mitä arvioidaan tulevassa projektissa? Edelleen yhteiskirjoittaen samaan dokumenttiin.

Opetellaan tekemään ja lähettämään Google-arviointilomake.

Loppusävelet yhteiskirjoittaen EtherPadiin.

"Uusi aikakausi on alkanut. Projektimme osoittautui onnistuneeksi..."

jatka seuraavaa lausetta tai aloita uusi lause (2-5 sanaa)


Tehtävä:

Toteuttakaa yhdessä käsiteltyyn ongelmaan/haasteeseen liittyvä yhteisöllinen projekti omassa yhteisössänne.


Taustamateriaalia:

Sosiokulttuurinen projekti Kansalaisyhteiskunta.fiAVO2-webbilogot.jpg


Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.