Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa/Innostamisen idea ja sosiaalisen median mahdollisuudet

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa -opintokonaisuuden sisältö
Etusivu Innostamisen idea ja sosiaalisen median mahdollisuudet Ongelma/haaste/yhteinen haaste Ongelman taustat ja kokonaiskuvan luominen Ongelman ratkaisujen ideointi Oman yhteisön kehittämisen kulmakivet Innostajan rooli, tulen kantaja ja antaja Ratkaisun toteuttaminen


Innostamisen elementti: Havahtuminen

Sosiaalisen median elementti: Tutustuminen erilaisiin sosiaalisen median välineisiin

Ongelmanratkaisun elementti: Oman blogin luominen, johon kirjataan omia ajatuksia mahdollisista kehittämishaasteista omassa yhteisöissä.


Orientaatiojakso

Kokoontuminen kasvokkain, Skypen tai GoToMeeting-verkkoneuvotteluohjelman välityksellä.

Käydään läpi koulutuksen teemat.

Dioissa vuorottelevat tietoiskut ja pohdintatehtävät, joita työstetään vuorovaikutteisesti etherpadissa.


Aiheita:

Sosiokulttuurisen innostamisen taustaa ja elementtejä:

Sosiaalisen median moninaisia muotoja ja niiden hyödyntäminen osallistavasti yhteisön toiminnassa.

Oman blogin luominen (BlogSpot), joka toimii samalla oppimispäiväkirjana.

Pohdintatehtävien käsittelypalstana toimii hyvin EtherPad-asiakirja.


Tehtäviä:

Luo oma blogi. (BlogSpot). Yksinkertainen ohje blogin luomiseksi.

Kirjoita blogiin omia ajatuksiasi innostamisen filosofiasta, sosiaalisen median hyödyntämisestä oman yhteisön toiminnassa.

Pohdi ja kirjaa blogiin oman yhteisön arjen haasteita, jotka estävät toiminnan kehittymisen.

Viisautta blogin käyttöön (Wikikirjasto)


Taustamateriaalia:

Sosiokulttuurinen innostaminen Wikipedian määrittelemänä

Tiivistelmä Leena Kurjen kirjasta "Sosiokulttuurinen innostaminen".

Sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtia

Kansalaisfoorumin Innostuskirja.Nyt, sivut 1-20, sivut 21-42, sivut 43-64

Lyhennelmä Leena Kurjen artikkelista "Sosiokulttuurisen innostamisen perusteita talviselle yhteisötaiteelle ja taidekasvatukselle"

Muistiinpanot Leena Kurjen kirjasta Sosiokulttuurinen innostaminen (Oppia vaka kaikki)

Sosiaalisen median moninaisia muotoja. Päivi Svärdin Mind Meister -esitys

Sosiaalinen media alusta loppuun (Harto Pöngän slideshare-esitys 2.3.2010)


AVO2-webbilogot.jpg


Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.