Julkisen sosiologian projekti/Julkinen sosiologia 2017 / Public Sociology 2017

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Julkinen sosiologi osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä sosiologisesta näkökulmasta, jonka hän on omaksunut, ja/tai menee mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, kamppailuihin ja yhdenvertaisen yhteiskunnan luomistyöhön – soveltaen opinnoissaan omaksumaansa sosiologista tietoa ja taitoa.

Opintojakso kuuluu Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin. Julkisen sosiologian ydin on yhteiskuntatieteiden ja kansalaisyhteiskunnan välisen suhteen sekä niiden käytäntöjen ja tapojen pohdinnassa, joilla yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saaneet voivat olla aktiivisesti mukana erilaisten yhteiskunnallisten käytäntöjen kehittämisessä ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Kurssin tavoitteena on tuntea julkista sosiologiaa koskevaa yhteiskuntatieteellistä keskustelua. Kurssilla pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä julkisella sosiologialla tarkoitetaan? Kuka on julkinen sosiologi? Miten sitä harjoitetaan? Kuinka yhteiskuntatieteilijä vaikuttaa yhteiskunnassa?

Tampereen yliopistossa julkista sosiologiaa on opetettu vuodesta 2009 [1]. Vuoden 2009 ja 2010 kurssien jälkeen oli muutaman vuoden tauko, kunnes julkinen sosiologia palasi opetusohjelmaan keväällä 2014.

Kaikki kurssin opintoaineistot ovat ladattavissa pdf-muodossa tältä sivulta ja lisämateriaalit sekä tältä sivulta että Julkisen sosiologian projektin pääsivulta.

Kurssin opiskeleminen[muokkaa]

Kurssin voi opiskella käymällä keskusteluluennoilla ja perehtymällä opiskeluaineistoihin tai lukupiirinä tai esseellä. Kurssi on mahdollista opiskella myös toiminnallisemmin, esimerkiksi vapaaehtoistyöllä, mutta tämä vaihtoehto on vasta kehitteillä. Keskustelen asiasta mielelläni ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Voisimme yhdessä kehitellä tällaisia, myös hieman toiminnallisempia "suoritustapoja". Esimerkki tällaisesta suoritustavasta on Wikipedia-artikkelien kirjoittaminen yhteiskuntatieteellisistä käännöskirjoista (tästä työstä köyhät suomalaiset tiedekustantamot olisivat varmasti hyvillään).

Tavanomainen luokkahuone, jossa opetus on yleensä yhdensuuntaista ja opettajajohtoista.
Julkisen sosiologian luokkahuone, jossa opiskelu ja oppiminen on parhaimmillaan monensuuntaista ja yhteistoiminnallista.

Keskusteluluento

Keskusteluluennoilla perehdytään opiskeltavana olevaan aineistoon (ks. alta kohdasta Yhteiset tapaamiset) ja keskustellaan siitä. Ensimmäistä kokoontumiskertaa lukuunottamatta jokaiselle kerralle on yksi teksti, joka luetaan ennen yhteistä kokoontumista. Teksti liittyy videoon, joka katsellaan yhdessä. Katselun jälkeen on aikaa yhteiselle keskustelulle tekstin ja videon aiheesta.

Luennolla käytävää keskustelua varten kulloisestakin tekstistä esitetään muutamia tekstin herättämiä huomioita tai kysymyksiä ja kirjoitetaan (tai liitetään) ne yhteisten kokoontumisten keskustelua-osioon kunkin viikon kohdalle. Huomiot voivat koskea esimerkiksi asioita, joita pitää tärkeinä tai ongelmallisina, tai joita ei ymmärrä, ja joista haluaa virittää yhteistä keskustelua. Kannattaa muistaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa. Oppiminen ja maailman muuttaminen alkaa ihmettelystä.

Keskusteluluentojen päättötyönä laaditaan pienimuotoinen, 4–5-sivuinen kirjoitelma aiheesta, mitä opin julkisesta sosiologiasta ja miten haluaisin kehittää sitä? Kirjoitelman palautuspäivä on 20.5.2017.

Toiminnallinen tehtävä

Julkista sosiologiaa - perinteistä, orgaanista tai e-julkista sosiologiaa - käytännössä kehittelevä projektityö. Mitä se voisi olla? Yhteiskunnallista aktivismia, vapaaehtoistyötä, bloggausta, mielipidekirjoittamista, aiheeseen liittyvien Wikipedia-sivujen luomista ja toimittamista ...

Lukupiiri

Itsenäinen lukupiiri koostuu 3-6 opiskelijasta, jotka perehtyvät itsenäisenä ryhmänä opiskeluaineistoon ja laativat keskusteluihinsa perustuvan raportin oheisen lukupiiriohjeen mukaisesti.

Essee

Tieteellisen esseen tavoite on perehtyä opiskeltavana olevaan aineistoon ja laatia siitä esseen tunnusmerkit täyttävä kirjoitelma ja osoittaa asiakokonaisuuden hallintaa. Tieteellisen esseen tärkein tunnusmerkki on sen näkökulma: esseessä ei riitä aineiston referointi, lisäksi tarvitaan omaperäinen kysymyksenasettelu, -ongelma tai tehtävä. Tieteellisessä esseessä noudatetaan normaaleja tieteellisen kirjoittamisen muoto- ja rakennevaatimuksia, aiheen loogista jäsentelyä ja lähdeviitteiden merkitsemistä.

Esseen aineistona käytetään keskusteluluentojen opiskeluaineistoa ja lisäksi valitaan lukemistosta (ks. alempana oleva lista) neljä artikkelia. Esseessä on soveliasta hyödyntää reflektiivisesti eli pohtien myös omia kokemuksia (muistoja, havaintoja), mutta välttää perustelemattomien mielipiteiden esittämistä (minun mielestäni -rakenteita). Esseen pituus on 7-9 sivua rivivälillä 1,5 ja Times New Roman kirjasimella. Esseen palautuspäivä on 20.5.2017.

Yhteiset tapaamiset[muokkaa]

16.03.2017 Julkisen sosiologian käsite klo 8-10 Linna 5014

 • Johdanto [2]
 • Video: Riiko Sakkinen, Rajat kiinni -näyttely [3]
 • Video: Lelah: a documentary [4]

23.03.2017 , Julkisen sosiologian osa-alueet ja tehtävät, klo 8-10 Linna 5014

 • Teksti: Michael Burawoy, Julkisen sosiologian puolustus [5]
 • Video: Michael Burawoyn esitelmä Julkisen sosiologian puolustus [6] (kohdasta 20:00 eteenpäin)
 • Tekstin kommentointi1 21.03. mennessä.

30.03.2017 Julkinen sosiologia ja julkisuus eli opiskelijat yhteiskunnallisina vaikuttajina, klo 8-10 Linna 5014

06.04.2014 Julkinen sosiologia, ihmisoikeudet ja konflikti klo 8-10 Linna 5014

 • Teksti: Nandini Sundar, In times of civil war: On being a schizophrenic (public) sociologist (erityisesti sivun 173 lopusta sivulle 177) [8].
 • Video: Nandini Sundar, Insurgency & Counter-Insurgency in India, Nandini Sundar [9].
 • Tekstin kommentointi4 04.04. mennessä.
 • Lisäteksti kiinnostuneelle: Arundhati Roy, Walking with the comrades [10].
 • Red Ant Dream -documentary löytyy Youtubesta englanninkielisellä tekstityksellä.

20.04.2014 Julkinen sosiologia kriittisenä toimintatutkimuksena, klo 8-10 Linna 5014

 • Teksti: Juha Suoranta: Piilottajan päiväkirja [11] tai [12]
 • Tekstin kommentointi3 18.04. mennessä.
 • Lisäteksti kiinnostuneelle: Matti Virtanen, Tieteellisen kirjoittamisen estetiikasta [13].

27.04.2014 Julkinen sosiologia, ympäristökonfliktit ja sosiaaliset miinakentät, klo 8-10 Linna 5014

 • Teksti: César Rodríguez Garavito [14], Amphibious sociology: Dilemmas and possibilities of public sociology in a multimedia world [15].
 • Video: César Rodríguez Garavito, Social Minefields of Latin America [16].
 • Tekstin kommentointi5 25.04. mennessä.

04.05.2014 klo 8-10 Linna 5014

 • Teksti: Frances Fox Piven [17], Interdependent power: Strategizing for the Occupy Movement [18]
 • Video: Frances Fox Piven, Power from Below [19].
 • Tekstin kommentointi6 02.05. mennessä.
 • Lisäteksti 1 kiinnostuneelle: A Strike Against Student Debt [20]
 • Lisäteksti 2 kiinnostuneelle: David Graeber, Debt. The First 5000 Years [21]
 • Lisäteksti 3 kiinnostuneelle: David Graeber, Velka: ensimmäiset 5 000 vuotta [22]

11.05.2014 klo 8-10 Linna 5014

 • Tekstit: Carr, W. & Kemmis, S. (1986) Becoming Critical, sivulta 162 (3 The definition and character of action research) sivun 166 ensimmäinen kappaleeseen [23], (2) Kujamäki, Päivi (2014) Yhteisenä tavoitteena opetuksen eheyttäminen, sivut 51–63. [24], (3) Kriittinen osallistuva toimintatutkimus (teoksessa Suoranta, J. & Ryynänen, S. 2016, Taisteleva tutkimus, s. 195–205) [25]
 • Video: Toimintatutkimus parissa minuutissa (älkää välittäkö videon opettaja-höpötyksestä) [26]
 • Tekstin kommentointi7 09.05. mennessä.

Kurssin kehittämisehdotukset ja arviointi[muokkaa]

Korvaavat tehtävät[muokkaa]

Kirjallisuus ja linkit[muokkaa]

Kirjat/Books

 • Agger, Ben (2007) Public Sociology: From Social Facts to Literary Acts.
 • Barlow, Andrew (2007) (toim.) Collaborations for Social Justice: Professionals, Publics, and Policy Change.
 • Blau, Judith & Iyall Smith, Keri E. (2006) (toim.) Public Sociologies Reader.
 • Burawoy, Michael (2014) (toim.) Precarious Engagements: Combat in the Realm of Public Sociology. Current Sociology Monograph I. [27] or [28]
 • Cammarota, Julio & Fine, Michelle (2008). Revolutionizing Education: Youth Participatory Action Research in Motion [29].
 • Clawson, Dan ym. (2007) (toim.) Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century. (Tampereen yliopiston e-kirja [30])
 • Fatsis, Lambros (2014) Making Sociology Public: A critical analysis of an old idea and a recent debate. (A thesis submitted to the University of Sussex for the degree of Doctor of Philosophy (DPhil)). [31]
 • Hanamaayer, Ariane & Schneider, Christopher (2014). The Public Sociology Debate. [32]
 • Jacobsen, Michael Hviid (2008) (toim.) Public Sociology: Proceedings of the Anniversary Conference Celebrating Ten years of Sociology in Aalborg.
 • Jeffries, Vincent (2009) (toim.) Handbook of Public Sociology. ISBN 9780742566460 [33]
 • Kontula, Anna (2010). Näkymätön kylä. [34].
 • Nichols, Lawrence (2007) (toim.) Public Sociology: The Contemporary Debate.
 • Sandlin, Jennifer et al. (Eds.) (2010). Handbook of Public Pedagogy. Education and Learning Beyond Schooling. [35]

Artikkelit/Articles

 • Burawoy, Michael (2006) Julkisen sosiologian puolustus. Sosiologia 43 (4), 259–286. [36]
 • Bute, Monte (2009). Public Sociologist or Community Organizer Wannabe? [37]
 • Canadian Journal of Sociology theme issue on public sociology [38]
 • Collins, Randall (1998) Sociological Eye and Its Blinders. Contemporary Sociology 27 (1), 2–7. [39]
 • Deflem, Mathieu (2005). Public Sociology, Hot Dogs, Apple Pie, and Chevrolet [40]
 • Feagin, Joe (2001) Social Justice and Sociology: Agendas for the 21st Century. American Sociological Review 66 (February 2001), 1-20. [41]
 • Gans, Herbert (1989). Sociology in America. American Sociological Review 54 (February 1989), 1–16. [42]
 • Gans, Herbert (2002). More of Us Should Become Public Sociologists. Footnotes July/August 2002 [43]
 • Gans, Herbert (2009). A Sociology for Public Sociology: Some Needed Disciplinary Changes for Creating Public Sociology. [44]
 • Hu, Lina (2007) Doing Public Sociology in the Field—A Strong Sociological Intervention Project in China [45]
 • Jaschik, Scott (2007). Tenure and the Public Sociologist [46]
 • Suoranta, Juha (2008). Teaching Sociology. Toward Collaborative Social Relations in Educational Situations. Critical Sociology 34 (5), 709–723. [47]
 • Suoranta, Juha (2009). Alamaisten elämää. Teoksessa Tomperi, Tuukka (toim.) Akateeminen kysymys. Tampere: Vastapaino, 67–80. [48]
 • Suoranta, Juha (2010). A Gulf and A Distance. On Public Sociology, Critical Pedagogy, and Wikiversity. Paper presented at the Annual Conference of Finnish Sociological Association, Jyväskylä March 19–20, 2010 [49]
 • Suoranta, Juha (2014). C.W. Mills - sosiologisen tiedon, vallan ja eliittien kriitikko [50]

Lehdet

 • Sociology, Special Issue: Global Futures and Epistemologies of the South: New Challenges for Sociology [51]
 • Current Sociology, Special Issue: Precarious Engagements: Combat in the Realm of Public Sociology [52]
 • Global Dialogue: Issue 5 (1) on public sociology [53]
 • Interface volume 6 number 1, May 2014: Reinventing emancipation in the 21st century: the pedagogical practices of social movements [54]
 • The Journal of Public and Professional Sociology [55]

Linkit/Links

 • Public Sociology, Live! Global course in public sociology [56]
 • Essay Series on Universities & the Public Sphere [57]
 • Michael Burawoy's public sociology page [58]
 • ASA's Digital Library of Sociological Teaching Materials [59]
 • The New Economics Foundation [60]
 • Public Sociology – Wikipedia article w:en:Public_sociology
 • http://quotations.publicsociology.com/
 • Sociology – Wikibooks b:en:Subject:Sociology
 • Public Sociology Task Force report on re-establishing sociology's connections to the public [61]
 • Public Sociology Association [62]
 • The Society Pages [63]
 • The Sociological Imagination [64]

Osallistujat[muokkaa]

 • Juha
 • Sanna
 • Sylvi
 • Kaisa
 • Markus
 • Antti
 • Roosa
 • Judit

---

Opintojakso opetusohjelmassa 2016–2017 https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=34200

OPSI-tietojärjestelmä (opettajalle) [65]