Sosiokulttuurinen innostaminen, yhdistystoiminta ja sosiaalinen media

Wikiopistosta

Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

Sosiaalisen median välinein sosiokulttuurisen innostamisen periaatteiden mukaan toteutettava koulutus verkon hyötykäytöstä kiinnostuneille yhdistystoimijoille. Sinulle, joka näet sosiaalisen median lisäarvona yhdistystoiminnalle. Sinulle, joka tunnet sosiaalisen median, mutta et osaa yhdistää sen viihde- ja hyötykäyttöä.

Tavoitteita[muokkaa]

Toimiviin yksinkertaisiin sosiaalisen median välineisiin ja innostamisen periaatteisiin tutustuminen vertaisoppimisen periaatteella. Sosiaalisen median hyödyntäminen innostamisen välineenä yhdistyksen arjessa. Sosiokulttuurisen innostamisen idean avaaminen paikallistason toimijoille Konkreettisen projektin tai hankkeen mallintaminen koulutuksen aikana ja toteuttaminen myöhemmin omassa yhteisössä Yhdistystoimijoiden taakan keventäminen some-välineiden avulla? Uusien keinojen löytäminen ihmisten mukaansaamiseksi seuratoimintaan. Käytännön välineitä projektin toteuttamiseen ja sosiaalisen median hyötykäyttöön yhdistyksessä. Uusia ideoita sisäiseen tiedottamiseen ja näkymiseen ulospäin.

Yhteistyötahot[muokkaa]

AVO-hanke, Otava-Opisto, Jyväskylän Yliopisto

Koulutuksen rakenne, työskentelytapa ja dokumentointi[muokkaa]

Koulutus toteutetaan kerran viikossa tapahtuvina verkkopalavereina Skype Premiumin välityksellä. Koulutuksen kesto on yhteensä seitsemän viikkoa. Palavereissa vuorottelevat käsiteltäviin teemoihin tutustuminen ja yhteinen pohdinta sekä käsiteltyjen aiheiden työstäminen ja konkreettisten tehtävien tekeminen. Koulutuksessa noudatetaan sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita käyttäen yksinkertaisia sosiaalisen median välineitä. Koulutuksen aikana mallinnetaan käytännön prosessin kautta sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita noudattava projekti, jossa hyödynnetään sosiaalisen median välineitä.

Työskentelytapana on vertaisoppiminen. Osallisuus on tärkeä teema. Jokainen antaa panoksensa koulutuksen yhteydessä mallinnettaviin hankkeisiin, jotka on helppo siirtää paikalliseksi tai alueelliseksi. Projektien malleja rakennetaan yhteisesti wikiopistoon koulutuksen kuluessa.

Dokumentointi:

Koulutuksen aikana jokainen kirjoittaa omaa blogia (Blogspot)

Valmiin wikiopistorungon keskustelupalstalle kootaan yhteisesti ko. aiheeseen liittyviä yhteisiä pohdintoja.

Dokumentointia harjoitellaan erilaisilla koulutuksen aikana tutksi tulevilla sosiaalisen median välineillä, kuten EtherPad, Mind Meister, Slide Share ja Facebook.

Koulutuksen sisältörunko[muokkaa]

Innostamisen idea ja sosiaalisen median mahdollisuudet[muokkaa]
Ongelma/Haaste/yhteinen haaste[muokkaa]
Ongelman taustat ja kokonaiskuvan luominen[muokkaa]
Ongelman ratkaisujen ideointi[muokkaa]
Oman yhteisön kehittämisprojektin kulmakivet[muokkaa]
Innostajan rooli, tulen kantaja ja antaja[muokkaa]
Ratkaisun toteuttaminen[muokkaa]

Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä