Avoimet verkostot -opintokokonaisuus/Tiivistelmä Avoimet toimintatavat

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 2: Avoimia toimintatapoja
Osio 2: Etusivu Avoimuuden muotoja Avoimuuden hyötyjä ja reunaehtoja Prosessien avaaminen Nettimaine Avoin data Täydentäviä jaksoja


Mikä tämä on?[muokkaa]

Tämä sivu on osa AVO2-konsortiohankkeen avointa opintokokonaisuutta ja työelämäkoulutusta ensisijaisina kohderyhminään yhdistykset, järjestöt ja julkishallinto. Nettikansa -osahankkeen yhtenä toimintamuotona on tarjota 25 opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus internetin mahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja erityisesti avoimen yhteistoiminnan koordinoinnista.

Opintokonaisuus tuotetaan 2012-2013, sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma ja sitä koordinoi Otavan opisto. Nettikansa -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten oppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun. Aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös kaupallisessa toiminnassa, lähde ja Creative Commons -lisenssi mainiten. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta.

Osion 2 Johdanto - Avoimet toimintatavat[muokkaa]

Osion kuvaus ja tavoitteet[muokkaa]

Kuvaus: Osio 2 tutustuttaa avoimien toimintatapojen ajatteluun ja käytäntöihin sekä aiheeseen liittyviin ilmiöihin, kuten avoin data. Avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyy jatkuvasti länsimaisissa yhteiskunnassa ja avoimuudesta on osoitettavissa selkeitä hyötyjä, kuten osallistuminen, joukkoistaminen ja joukkoälyn tuoma ratkaisukyky.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää avoimuuden hyötyjä ja reunaehtoja sekä perusteet yhteiskunnallisten prosessien avaamisesta prosessin eri vaiheissa ideasta päätöksentekoon.


Osio 2 pohtii runsaiden esimerkkien avulla muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mihin kaikkeen avoimuus liittyy?
  • Mihin kaikkeen avoimuutta voi soveltaa?
  • Miten avoimuutta käytännössä toteutetaan?
  • Mitä on avoin data?

Osion jaksojen kuvaus tavoitteineen[muokkaa]

Avoimuuden käsite (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa avoimuuden käsitteeseen ja sen käyttöalueisiin

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää mihin kaikkeen avoimuuden käsite liitetään.


Internet-ajan avoimuustaidot (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tarkastellaan millaisia taitoja avoimuuteen liitetään.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelijalla on käsitys avoimiin taoimintatapoihin liittyvistä taidoista.


Avoimuuden hyötyjä ja riskejä (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tutustutaan avoimuuden edellytyksiä, hyötyjä ja riskejä.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija osaa realistisesti arvioida avoimiin toimintatapoihin liittyviä hyötyjä sekä mahdollisia, huomioitavia riskejä.


Prosessien avaaminen (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso esittelee perusperiaatteet yhteiskunnallisten prosessien avaamisesta kenen tahansa saataville ja osallistuttavaksi internetissä.

Oppimistavoitteet: Jakson myös opiskelija ymmärtää perusperiaatteet yhteiskunnallisen prosessin avaamiselle ideasta päätöksentekoon.


Avoin data (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa opiskelijan julkishallinnon avoimen datan käsitteeseen.

Oppimistavoitteet: Jakson myötä opiskelijalla on yleiskäsitys avoimesta datasta ja siihen liittyvistä keskeisimmistä piirteistä.


Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen [http://www.eoppimiskeskus.fi/avo Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa]. Siemenversion koosti Kariahintikka ([[Keskustelu käyttäjästä:Kariahintikka|keskustelu]]) 11. marraskuuta 2012 kello 20.46 (UTC) aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisäksi Ideointiin, kirjoittamiseen ja wikiaineistojen ylläpitoon ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Anne Rongas, Tarmo Toikkanen.AVO2-webbilogot.jpg

Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 2: Avoimia toimintatapoja
Osio 2: Etusivu Avoimuuden muotoja Avoimuuden hyötyjä ja reunaehtoja Prosessien avaaminen Nettimaine Avoin data Täydentäviä jaksoja


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


Luokka:Avoimet verkostot-opintokokonaisuus