Julkisen sosiologian projekti/Julkinen sosiologia 2018 / Public sociology 2018

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Julkinen sosiologi osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä sosiologisesta näkökulmasta, jonka hän on omaksunut, ja/tai menee mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, kamppailuihin ja yhdenvertaisen yhteiskunnan luomistyöhön – soveltaen opinnoissaan omaksumaansa sosiologista tietoa ja taitoa.

Opintojakso kuuluu Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin. Julkisen sosiologian ydin on yhteiskuntatieteiden ja kansalaisyhteiskunnan välisen suhteen sekä niiden käytäntöjen ja tapojen pohdinnassa, joilla yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saaneet voivat olla aktiivisesti mukana erilaisten yhteiskunnallisten käytäntöjen kehittämisessä ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Kurssin tavoitteena on tuntea julkista sosiologiaa koskevaa yhteiskuntatieteellistä keskustelua. Kurssilla pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä julkisella sosiologialla tarkoitetaan? Kuka on julkinen sosiologi? Miten sitä harjoitetaan? Kuinka yhteiskuntatieteilijä vaikuttaa yhteiskunnassa?

Tampereen yliopistossa julkista sosiologiaa on opetettu vuodesta 2009 [1]. Vuoden 2009 ja 2010 kurssien jälkeen oli muutaman vuoden tauko, kunnes julkinen sosiologia palasi opetusohjelmaan keväällä 2014.

Kaikki kurssin opintoaineistot ovat ladattavissa pdf-muodossa tältä sivulta ja lisämateriaalit sekä tältä sivulta että Julkisen sosiologian projektin pääsivulta.

Kurssin opiskeleminen[muokkaa]

Tavanomainen luokkahuone, jossa opetus on yleensä yhdensuuntaista ja opettajajohtoista.
Julkisen sosiologian luokkahuone, jossa opiskelu ja oppiminen on parhaimmillaan monensuuntaista ja yhteistoiminnallista.

Seminaari

Kurssin perustuu seminaarityyppiseen opiskeluun eli lukemiseen, kirjoittamiseen ja keskusteluun.

Jokaiselle kokoontumiskerralle luetaan alla olevaan Yhteiset tapaamiset -listaan merkityt tekstit. Niiden pohjalta kirjoitetaan lyhyet positiopaperit Yhteiset tapaamiset -kohdasta löytyville Positiopaperit-alasivuille jokaisen tapaamisviikon tiistaihin kello 16:sta mennessä. Positiopaperin voi kirjoittaa omalla koneella ja ladata tekstin (ei tiedostoa) tämän wikin edellä mainittuun kohtaan. Allekirjoita oma positiopaperisi esimerkiksi etunimelläsi tai nimikirjaimillasi wikisivulla.

Positiopaperi tarkoittaa tässä yhteydessä niiden näkökulmien, kysymysten ja ongelmakohtien esille tuomista, joista haluaa virittää yhteistä keskustelua. Positiopaperin huomiot voivat koskea esimerkiksi asioita, joita pitää tärkeinä tai ongelmallisina, tai joita ei ymmärrä. Keskustelun tarkoituksena on asioiden yhteinen pohtiminen ja oppiminen, joten paperissa esitettyjen asioiden ei tarvitse (eikä pidäkään) olla valmiita, vaan mieluummin avoimia ja kysyviä. Kannattaa muistaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa. Oppiminen ja maailman muuttaminen alkaa ihmettelystä. Positiopaperin ohjeellinen mitta on noin 2000 merkkiä (välilyönteineen).

Keskusteluluentojen päättötyönä laaditaan kommentoitu referaatti. Alla olevalta listalta valitaan kaksi artikkelia ja laaditaan niistä kommentoitu referaatti (https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/tied_ref_kommentoitu.shtml). Referaatissa selostetaan tekstin ydinasiat ja kommentoidaan eli arvioidaan, miten siinä on sovellettu julkista sosiologiaa. Omien perusteltujen näkökantojen esittäminen on tervetullutta. Referaatin ohjeellinen mitta on noin 10 000 merkkiä (välilyönteineen) ja sen palautuspäivä on 17.5.2018.

Vaihtoehtoiset opiskelutavat

Lukupiiri

Itsenäinen lukupiiri koostuu 3-6 opiskelijasta, jotka perehtyvät itsenäisenä ryhmänä aineistoon (kokoontumiskertojen lukemisto ja kaksi muuta tekstiä ao. listalta) ja laativat keskusteluihinsa perustuvan raportin oheisen lukupiiriohjeen mukaisesti.

Essee

Tieteellisen esseen tavoite on perehtyä opiskeltavana olevaan aineistoon ja laatia siitä esseen tunnusmerkit [2] täyttävä kirjoitelma ja osoittaa asiakokonaisuuden hallintaa. Tieteellisen esseen tärkein tunnusmerkki on sen näkökulma: esseessä ei riitä aineiston referointi, lisäksi tarvitaan omaperäinen kysymyksenasettelu, -ongelma tai tehtävä. Tieteellisessä esseessä noudatetaan normaaleja tieteellisen kirjoittamisen muoto- ja rakennevaatimuksia, aiheen loogista jäsentelyä ja lähdeviitteiden merkitsemistä.

Esseen aineistona käytetään kurssin lukemistoja (minimissään kahdeksaa artikkelia). Esseessä on soveliasta hyödyntää reflektiivisesti eli pohtien myös omia kokemuksia (muistoja, havaintoja), mutta välttää perustelemattomien mielipiteiden esittämistä (minun mielestäni -rakenteita). Esseen pituus on noin 25 000 merkkiä (välilyönteineen). Esseen palautuspäivä on 17.5.2018.

Toiminnallinen tehtävä

Kurssi on periaatteessa mahdollista opiskella myös toiminnallisemmin, esimerkiksi vapaaehtoistyöllä. Keskustelen asiasta mielelläni ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Voisimme yhdessä kehitellä tällaisia, myös hieman toiminnallisempia "suoritustapoja". Esimerkki tällaisesta suoritustavasta on Wikipedia-artikkelien kirjoittaminen yhteiskuntatieteellisistä käännöskirjoista (tästä työstä köyhät suomalaiset tiedekustantamot olisivat varmasti hyvillään). Julkista sosiologiaa - perinteistä, orgaanista tai e-julkista sosiologiaa - käytännössä kehittelevä projektityö. Mitä se voisi olla? Yhteiskunnallista aktivismia, vapaaehtoistyötä, bloggausta, mielipidekirjoittamista, aiheeseen liittyvien Wikipedia-sivujen luomista ja toimittamista ...

Yhteiset tapaamiset[muokkaa]

08.03.2018 Johdanto julkiseen sosiologiaan ja kurssin työtapoihin klo 8-10 Linna 5014

15.03.2018 Mitä julkisella sosiologialla tarkoitetaan?

 • Burawoy, Michael (2006) Julkisen sosiologian puolustus. Sosiologia 43 (4). [5]
 • Positiopaperit

22.03.2018 Julkinen sosiologi yliopiston ja yhteisön välissä

05.04.2018 Julkinen sosiologia ja aktivismi

 • Suoranta, Juha (2010) Piilottajan päiväkirja. Helsinki: Into Kustannus.[6]
 • Positiopaperit3

12.04.2018 Julkisen sosiologia ja eurooppalainen ajattelu

 • Schaffer, Scott (2014) L’Ouverture des bouches: The Social and Intellectual Bases for Engaged and Public Social Theory. Teoksessa Hanemaayer Ariane & Schneider, Christopher J. The Public Sociology Debate: Ethics and Engagement. UBC Press. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Positiopaperit4

19.04.2018 Julkinen sosiologia ja osallistuva toimintatutkimus

 • Baker, Chris, Davis, Donald & Dolgon, Corey (2016) Toward a Participatory Imagination: Lessons on Engagement from Popular Education and Participatory Action Research. Teoksessa Treviño, A. Javier & McCormack, Karen (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Positiopaperit5

26.04.2018 Julkinen sosiologia käytännössä I

 • Learning From Disaster: Documenting the Impacts of Hurricane Katrina on Displaced College Students From New Orleans. Teoksessa Nyden, Philip, Hossfeld, Leslie & Nyden, Gwendolyn (toim.) (2012) Public Sociology: research, action, and change. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Feast on the Southeast: Creating a Sustainable Local Food System in Southeastern North Carolina. Teoksessa Nyden, Philip, Hossfeld, Leslie & Nyden, Gwendolyn (toim.) (2012) Public Sociology: research, action, and change. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Positiopaperit6

03.05.2018 Julkisen sosiologia käytännössä II

 • Kohli, Vandana (2012) Teen Pregnancy Prevention. Teoksessa Nyden, Philip, Hossfeld, Leslie & Nyden, Gwendolyn (toim.) (2012) Public Sociology: research, action, and change. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Silva, Shannon, Bullers, Susan, Johnson, Mariana, King, Donna & Sutherland, Jean-Anne (2012) The Reel Girls Project: Self, Image, Adolescence and Filmmaking. Teoksessa Nyden, Philip, Hossfeld, Leslie & Nyden, Gwendolyn (toim.) (2012) Public Sociology: research, action, and change. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Positiopaperit7

17.05.2018 Lopputyöt

Julkinen sosiologia käytännössä, lukemisto[muokkaa]

Alla olevalta listalta valitaan kaksi artikkelia ja laaditaan niistä kommentoitu referaatti (https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/tied_ref_kommentoitu.shtml). Kommentoidussa referaatissa selostetaan tekstin ydinasiat ja kommentoidaan eli arvioidaan, miten siinä on sovellettu julkista sosiologiaa. Kommentoidun referaatin ohjeellinen mitta on noin 10 000 merkkiä (välilyönteineen).

 • Becker, Howard (1967) Whose side are we on? Social Problems 14 (3): 239–247. [7]
 • Bonacich, Edna (2005) Working with the Labor Movement: A Personal Journey in Organic Public Sociology. The American Sociologist 36 (3-4). [8]
 • Bucklaschuk, Jill (2014) Precarious Publics Interrogating a Public Sociology for Migrant Workers in Canada. Teoksessa Hanemaayer Ariane & Schneider, Christopher J. The Public Sociology Debate : Ethics and Engagement. UBC Press. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Chatterton Paul, Hodkinson, Stuart & Pickerill, Jenny (2010) Beyond Scholar Activism: Making Strategic Interventions Inside and Outside the Neoliberal University. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 9 (2), 245-275. [9]
 • Chewinski, Max (2017) Activists and the Academy: Making Social Movement Research Useful. Canadian Review of Sociology 54 (3). [10]
 • Cornell, Stephen (2009) Becoming Public Sociology: Indigenous Nations, Dialogue, and Change. [11]
 • Earl, Cassie (2017). The researcher as cognitive activist and the mutually useful conversation. Power and Education, 9 (2), 129–144. [12]
 • Fairbairn, Jordan (2017) The Public Sociologist as a University-Community Hybrid: Lessons from Feminism. Critical Sociology. https://doi-org.helios.uta.fi/10.1177/0896920517737142 (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Freire, Paulo (2005) Sorrettujen pedagogiikka. Esipuhe ja luku Sorrettujen pedagogiikan oikeutus. Tampere: Vastapaino (alkup. 1967). [13]
 • Hanafi, Sari (2014) The political minefield Complex entanglements: Moving from policy to public sociology in the Arab world. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [14]
 • Healy, Kieran (2017) Public Sociology in the Age of Social Media. Perspective on Politics 15 (3). [15]
 • Hristov, Jasmin (2017) Guerrillas, Marxists, Terrorists, or Trouble-Makers? Doing Sociology in High-Risk Violent Conflict Areas. Canadian Review of Sociology 54 (3). [16]
 • Holdt, Karl von (2014) Critical engagement in fields of power: Cycles of sociological activism in post-apartheid South Africa. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [17]
 • Horowitz, Ruth (2009) Public Membership on Medical Licensing Boards: An Integrated Public and Professional Project. [18]
 • Hristov, Jasmin (2005) Indigenous Struggles for Land and Culture in Cauca, Colombia. Journal of Peasant Studies 32 (1). [19]
 • Hu, Lina (2009) Integrating the Four Sociologies: The “Baigou Project” in China. [20]
 • Leonard, Elizabeth (2009) From Data to Drama: Returning Research to Convicted Survivors. [21]
 • Lybeck, Eric (2011) For pragmatic public sociology: theory and practice after the pragmatic turn. Teoksessa Harry F. Dahms (toim.) The Diversity of Social Theories Current Perspectives in Social Theory Vol. 29, 169–185. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • McCarthy, Bill & Hagan, John (2009) Counting the Deaths in Darfur: Pitfalls on the Pathway to a Public Sociology. [22]
 • Mesny, Anne (2009) What Do ‘We’ Know That ‘They’ Don’t? Sociologists’ versus Nonsociologists’ Knowledge. Canadian Journal of Sociology 34 (3) [23]
 • Mills, C. Wright (2015) Sosiologinen mielikuvitus. Luku Järjen ja vapauden ongelma. Helsinki: Gaudeamus (alkup. 1959).[24]
 • Mills, C. Wright (2015) Sosiologinen mielikuvitus. Luku Tutkijan poliittinen tehtävä. Helsinki: Gaudeamus (alkup. 1959) [25]
 • Ngai, Pun ym. (2014) Worker–intellectual unity: Trans-border sociological intervention in Foxconn. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [26]
 • Noy, Darren (2009) The Contradictions of Public Sociology: A View from a Graduate Student at Berkeley. The American Sociologist 40. [27]
 • Oldfield, Sophie (2015) Between activism and the academy: The urban as political terrain. Urban Studies 52 (11), 2072–2086. [28]
 • Oliver, Pamela E. (2009) Talking about Racial Disparities in Imprisonment: A Reflection on Experiences in Wisconsin. [29]
 • Rodríguez-Garavito, César (2014) Amphibious sociology: Dilemmas and possibilities of public sociology in a multimedia world. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [30]
 • Santos, Ana (2012): Disclosed and Willing: Towards A Queer Public Sociology. Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest 11 (2). [31]
 • Scheider, Christopher (2014) Social Media and e-public sociology. Teoksessa Hanemaayer Ariane & Schneider, Christopher J. The Public Sociology Debate : Ethics and Engagement. UBC Press. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Schneider, Christopher, Hanemaayer, Ariane & Nolan, Kyle (2016) Public Teaching as Service Sociology. Teoksessa Treviño, A. Javier & McCormack, Karen (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)
 • Sundar, Nandini (2014) In times of civil war: On being a schizophrenic (public) sociologist. Current Sociology 62 (2) Monograph 1. [32]
 • Suoranta, Juha (2010) Alamaisten elämää. Teoksessa Tomperi, Tuukka (toim.) Akateeminen kysymys. Tampere: Vastapaino. [33]
 • Treviño, Javier A. (2012) The Challenge of Service Sociology. Social Problems 59 (1), 2–20. [34]
 • Weber, Christina D. (2016) Developing Critical Consciousness through Community Action Research: Localizing the Structures of Homelessness. Teoksessa Treviño, A. Javier & McCormack, Karen (toim.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems. (Tampereen yliopiston kirjaston e-kokoelma)

Korvaavat tehtävät[muokkaa]

Seminaarikerran poissaolo korvataan positiopaperilla (noin 2500 sanaa) yhdestä yllä olevan lukemiston artikkelista. Referaatti palautetaan kurssin vetäjän Juha Suorannan Tampereen yliopiston sähköpostiosoitteeseen (etunimi piste sukunimi uta piste fi) poissaolokertaa seuraavaan tiistaihin mennessä.

Kurssin kehittämisehdotukset ja arviointi[muokkaa]

Kirjallisuutta ja linkkejä[muokkaa]

Kirjat/Books

 • Agger, Ben (2007) Public Sociology: From Social Facts to Literary Acts.
 • Barlow, Andrew (2007) (toim.) Collaborations for Social Justice: Professionals, Publics, and Policy Change.
 • Blau, Judith & Iyall Smith, Keri E. (2006) (toim.) Public Sociologies Reader.
 • Burawoy, Michael (2014) (toim.) Precarious Engagements: Combat in the Realm of Public Sociology. Current Sociology Monograph I. [35] or [36]
 • Cammarota, Julio & Fine, Michelle (2008). Revolutionizing Education: Youth Participatory Action Research in Motion [37].
 • Clawson, Dan ym. (2007) (toim.) Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century. (Tampereen yliopiston e-kirja [38])
 • Fatsis, Lambros (2014) Making Sociology Public: A critical analysis of an old idea and a recent debate. (A thesis submitted to the University of Sussex for the degree of Doctor of Philosophy (DPhil)). [39]
 • Hanamaayer, Ariane & Schneider, Christopher (2014). The Public Sociology Debate. [40]
 • Jacobsen, Michael Hviid (2008) (toim.) Public Sociology: Proceedings of the Anniversary Conference Celebrating Ten years of Sociology in Aalborg.
 • Jeffries, Vincent (2009) (toim.) Handbook of Public Sociology. ISBN 9780742566460 [41]
 • Kontula, Anna (2010). Näkymätön kylä. [42].
 • Nichols, Lawrence (2007) (toim.) Public Sociology: The Contemporary Debate.
 • Sandlin, Jennifer et al. (Eds.) (2010). Handbook of Public Pedagogy. Education and Learning Beyond Schooling. [43]

Artikkelit/Articles

 • Burawoy, Michael (2006) Julkisen sosiologian puolustus. Sosiologia 43 (4), 259–286. [44]
 • Bute, Monte (2009). Public Sociologist or Community Organizer Wannabe? [45]
 • Canadian Journal of Sociology theme issue on public sociology [46]
 • Collins, Randall (1998) Sociological Eye and Its Blinders. Contemporary Sociology 27 (1), 2–7. [47]
 • Deflem, Mathieu (2005). Public Sociology, Hot Dogs, Apple Pie, and Chevrolet [48]
 • Feagin, Joe (2001) Social Justice and Sociology: Agendas for the 21st Century. American Sociological Review 66 (February 2001), 1-20. [49]
 • Gans, Herbert (1989). Sociology in America. American Sociological Review 54 (February 1989), 1–16. [50]
 • Gans, Herbert (2002). More of Us Should Become Public Sociologists. Footnotes July/August 2002 [51]
 • Gans, Herbert (2009). A Sociology for Public Sociology: Some Needed Disciplinary Changes for Creating Public Sociology. [52]
 • Hu, Lina (2007) Doing Public Sociology in the Field—A Strong Sociological Intervention Project in China [53]
 • Jaschik, Scott (2007). Tenure and the Public Sociologist [54]
 • Suoranta, Juha (2008). Teaching Sociology. Toward Collaborative Social Relations in Educational Situations. Critical Sociology 34 (5), 709–723. [55]
 • Suoranta, Juha (2009). Alamaisten elämää. Teoksessa Tomperi, Tuukka (toim.) Akateeminen kysymys. Tampere: Vastapaino, 67–80. [56]
 • Suoranta, Juha (2010). A Gulf and A Distance. On Public Sociology, Critical Pedagogy, and Wikiversity. Paper presented at the Annual Conference of Finnish Sociological Association, Jyväskylä March 19–20, 2010 [57]
 • Suoranta, Juha (2014). C.W. Mills - sosiologisen tiedon, vallan ja eliittien kriitikko [58]

Lehdet

 • Sociology, Special Issue: Global Futures and Epistemologies of the South: New Challenges for Sociology [59]
 • Current Sociology, Special Issue: Precarious Engagements: Combat in the Realm of Public Sociology [60]
 • Global Dialogue: Issue 5 (1) on public sociology [61]
 • Interface volume 6 number 1, May 2014: Reinventing emancipation in the 21st century: the pedagogical practices of social movements [62]
 • The Journal of Public and Professional Sociology [63]

Linkit/Links

 • Public Sociology, Live! Global course in public sociology [64]
 • Essay Series on Universities & the Public Sphere [65]
 • Michael Burawoy's public sociology page [66]
 • ASA's Digital Library of Sociological Teaching Materials [67]
 • The New Economics Foundation [68]
 • Public Sociology – Wikipedia article w:en:Public_sociology
 • http://quotations.publicsociology.com/
 • Sociology – Wikibooks b:en:Subject:Sociology
 • Public Sociology Task Force report on re-establishing sociology's connections to the public [69]
 • Public Sociology Association [70]
 • The Society Pages [71]
 • The Sociological Imagination [72]

Osallistujat[muokkaa]

Opintojakso opetusohjelmassa 2017–2018 https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=36776

OPSI-tietojärjestelmä (opettajalle) [73]