Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Syksyn 2010 kurssi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Luentokerrat[muokkaa]

Huom! Lisätty: "käsityösessio II" eli wiki-harjoittelua koneilla to 14.10. klo 11-13, PinniA 4070[muokkaa]

Huom! Lisätty: "käsityösessio I" eli wiki-harjoittelua koneilla to 7.10. klo 13-15, PinniA 4070[muokkaa]

Syyskuun kuudestoista D10a[muokkaa]

käytännön sählää[muokkaa]

Kurssin suoritus yksi seuraavista; AIKA A11 (12 t), MEKAP2, ITIMA31 (16 t)

Suoritustavat:

a) luennot + harjoitusryhmätyö (tässä vaihtoehdossa luentoja ei tentitä, vaan esitellään ryhmänä oma harjoitustyö)

- ryhmätyön tekemiseen on aikaa marraskuun 15. päivään asti. Kun ryhmätyö on valmis, laittakaa asiasta sähköpostia sekä Juhalle että Terelle; mukaan linkki, mistä ryhmätyö löytyy ja vielä tiedot, mihin suorituskohtaan (Mekap, Aika, Itima) kukin ryhmän jäsen haluaa kurssimerkinnän

b) luennot + kirjatentti

- (1 vapaavalintainen kirja, kirja valitaan suorituskohteen mukaan (jos tenttii kohtaa ITIMA31, jossa kirjoja ei opinto-oppaassa ole, voi kirjan valita kohdista ITIMA32 tai ITIMA33), tentitään yleisenä tenttipäivänä + luennoista tulee samalla yksi kysymys; merkkaa tentti-ilmottautumiseen "luennot + kirja"; ei pysty ilmoittautuun nettiopsussa, käytä fyysistä tenttikuorta)

c) luennot + lukupiiri (1 vapaavalintainen kirja)

- muuten kuten lukupiiri (ks. alla), mutta käsitellään myös luentojen aiheita.

d) lukupiiri (ks. ohje [1])

e) kirjatentti (tentitään yleisenä tenttipäivänä, kirjat valitaan suoritettavan kurssin mukaan)

f) luentopäiväkirja/oppimispäiväkirja

- ohjeita oppimispäiväkirjan tekoon [2], [3], [4], ohje joka kutsuu oppimispäiväkirjaa luentopäiväkirjaksi [5], ohjeita luentopäiväkirjan tekoon [6], [7]. Muista ottaa huomioon myös viikkotehtävät ja ryhmissä pohditut asiat. Ohjepituus on 2-3 liuskaa per luentokerta. Palautettava marraskuun 15. mennessä, voi palauttaa sähköpostilla (mielellään PDF), pistä mukaan tieto, mihin suorituskohtaan (Mekap, Aika, Itima) haluat suorituksen.

sisältöä[muokkaa]

Wikiopisto ja tämä kurssi: mitä täältä löytyy?

 • Wiki, digi - ei-digi
  • suurin meneillään oleva sivistyshanke tai -kokeilu
  • "Wikiway" - vain digitaalinen vai myös muuta? Mitä?
  • Uusi aikalaistietoisuus? Mitä se on?
 • Kulttuuri [8] katselija - osallistuja (creative consumption, produsage [9])
 • Tekniikka [10]
 • Talous, yksityinen - yhteinen
 • Laki, copyright - copyleft
 • Demokratia, tavoite - lähtökohta
  • asiantuntijavalta, "aktiivinen kansalaisuus"
 • Oppiminen, yksin - yhdessä
  • 'kuilu' - 'etäisyys'
  • formaali oppiminen - wikioppiminen [[11]]
  • wiki-yliopiston piirteet (taulukko 1)
 • Lukutaidot, read-only - edit

tehtävät[muokkaa]

Kahvitaukotehtävä: Määritelkää tai selittäkää 'uusi lukutaito' omalla tavallanne sellaiselle, joka ei ole kuullut koko ilmausta ja jolla ei ole siitä aavistustakaan.

Viikkotehtävä:

 • Rekisteröidy Wikiopistoon nimellä tai nimimerkillä (sama rekisteröinti käy kaikissa Wikimediasäätiön wiki-hankkeissa (http://www.wikimedia.org/).

Syyskuun kahdeskymmeneskolmas D10a[muokkaa]

sisältöä[muokkaa]

 • Niklas Vainio Wikipedian ehdoista [12]
 • Arvioidaan Wikipedian viittä perusperiaatetta [13]
 • Wikipedian artikkeli "Public sphere" sisältää tiivistetyn kuvauksen Habermasilaisesta käsityksestä [14]

kahvitaukotehtävä[muokkaa]

Viisi pilaria: valistuksen näkökulma ja kahden "mindsetin" näkökulma näihin: mitä viisi pilaria edustavat?

viikkotehtävä[muokkaa]

• Luodaan viime viikon tehtävän - mitä ovat uudet lukutaidot - pohjalta wikiartikkeli otsikolla Uudet lukutaidot

Keskustelua toisesta luennosta (ei mikään tehtävä, muuten vaan)

Syyskuun kolmaskymmenes Juhlasali[muokkaa]

sisältöä[muokkaa]

• Mode 2 [15]

viikkotehtävä[muokkaa]

Lokakuun seitsemäs Juhlasali[muokkaa]

sisältöä[muokkaa]

 • Sugata Mitra ja "aukko seinässä" -koe [16]
 • Hole-in-the-wall [17]
 • Episteemiset mallit ja pedagogiikka [18]
 • Rancière radikaalista tasa-arvosta ja kasvatuksesta [19]

viikkotehtävä[muokkaa]

Kuluvan vuoden alussa listattiin 10 ICT:n ja kasvatuksen globaalia trendiä [20] - pohditaan, kuinka ne ovat suhteessa aukko seinässä -kokeeseen ja radikaaliin käsitykseen oppimisesta ja tasa-arvosta; mitkä ovat opettajan ja oppilaan roolit, entä opettajan ja oppilaan suhteet? Keskustelu-sivulle tästä

Lokakuun neljästoista ls. A4[muokkaa]

sisältöä[muokkaa]

- digitaalisuuden merkitys lukutaidolle

- Rushkoff "Open Source Democracy" [21]

- the "what" and the "how" of the story (s.21)

- Rushkoff "Program or Be Programmed" [22]

- Rushkoff "You May Always Choose 'None of the Above'" [23]

viikkotehtävä[muokkaa]

Millaista lukutaitoteoriaa/käsitystä "Rushkoffin asteikko" player-cheater-author-programmer [24] edustaa? (Lähteitä erilaisiin lukutaitoteorioihin ja lukutaitomalleihin esimerkiksi [25], [26], [27], [28], [29]). Millaisesta lukutaitonäkemyksestä se kumpuaa? Pohdinnat ja keskustelu täällä.

Lokakuun kahdeskymmenesensimmäinen ls. A4[muokkaa]

sisältöä[muokkaa]

Luennon aiheena "Informaatiolukutaitoon ohjaamisen haasteet", jossa tarkastelen informaatiolukutaitoa alkujaan kirjastojen alulle panemana liikkeenä sekä IL:n suhdetta muifiin uuslukutaitoihin ja oppimiseen. Esittelen myös INFIM-laitoksella tehtyjä tutkimuksia, minkälaisena informaatiolukutaidon ohjaus näyttäytyy koululuokan arjessa. Keskustellaan ja viikkotehtäväkin tulee.

Luentomateriaali (pdf)

Eero Sormunen (http://www.info.uta.fi/~lieeso/) ks. myös Know-Id hanke: https://www12.uta.fi/blogs/know-id/

viikkotehtävä[muokkaa]

Jatka reaktiotehtävän pohdintaa: Mikä on kopioi-ja-liimaa –käyttäytymisessä ongelma(t)? Miten opettaja voisi vaikuttaa ongelmien ratkaisussa?

Palautelomake[muokkaa]

ITIMA31-kurssille osallistuneille: palautelomake kurssista (pliis täyttäkää!)

Tehtävät[muokkaa]

Viikkotehtävä A:

 • Rekisteröidy Wikiopistoon nimellä tai nimimerkillä (sama rekisteröinti käy kaikissa Wikimediasäätiön wiki-hankkeissa (http://www.wikimedia.org/).

TEHTÄVÄ B.

 • Tutustutaan Wikipedian oppaaseen [30]
 • Tehdään ensimmäinen muokkaus (editointi) [31]
 • Tutustutaan johonkin mediakasvatuksen tieteenalan lehteen ja laaditaan siitä Wikipedia-artikkeli.

TEHTÄVÄ C: Määritelkää tai selittäkää 'uusi lukutaito' omalla tavallanne sellaiselle, joka ei ole kuullut koko ilmausta ja jolla ei ole siitä aavistustakaan. (16.9.)

TEHTÄVÄ D: Millaisissa tilanteissa uusia lukutaitoja tarvitaan?

TEHTÄVÄ E: Visioita, millainen wikimaailma olisi kiva maailma?

TEHTÄVÄ F: Wikipedian viisi pilarin arviointia valistus 1:n (lukeminen/sisäistäminen/arvioiminen) ja valistus 2:n (kirjoittaminen/tuottaminen) näkökulmasta (23.9.)

Idealaatikko[muokkaa]

Lukemistoja ja muita materiaaleja[muokkaa]

Osallistujat[muokkaa]

Käyttäjätunnukset (osallistujat):

 1. Juha Suoranta 14. syyskuuta 2010 kello 05.00 (UTC)
 2. Tere 15. syyskuuta 2010 kello 06.11 (UTC)
 3. Haltiamieli 16. syyskuuta 2010 kello 09.06 (UTC)
 4. Niko-Matti Ahti
 5. Anna Anna 16. syyskuuta 2010 kello 09.54 (UTC)
 6. Tuija 16. syyskuuta 2010 kello 10.04 (UTC)
 7. Jenna
 8. Matti Linna 16. syyskuuta 2010 kello 10.37 (UTC)
 9. Sara 16. syyskuuta 2010 kello 11.03 (UTC)
 10. Pekka Lehtiniemi 16. syyskuuta 2010 kello 15.52 (UTC)
 11. Tea
 12. Rokkijonne
 13. Marjori3 16. syyskuuta 2010 kello 13.41 (UTC) Marjori3
 14. Tankkeri 16. syyskuuta 2010 kello 13.56 (UTC)
 15. ElinaL16. syyskuuta 2010 kello 14.11 (UTC)
 16. Oouti 16. syyskuuta 2010 kello 15.48 (UTC)
 17. ViLu84 16. syyskuuta 2010 kello 22.08 (UTC)
 18. Tiina 17. syyskuuta 2010 kello 04.56 (UTC)
 19. PiritaN. 17. syyskuuta 2010 kello 07.12 (UTC)
 20. Eejunen
 21. Sami P. 17. syyskuuta 2010 kello 15.50 (UTC)
 22. FLaho 17. syyskuuta 2010 kello 18.44 (UTC)
 23. RitvaJ
 24. Frommi 19. syyskuuta 2010 kello 19.47 (UTC)
 25. JenniR
 26. Eetu H.
 27. Nea
 28. EmmaW 20. syyskuuta 2010 kello 12.41 (UTC)
 29. Metsaranta 20. syyskuuta 2010 kello 14.45 (UTC)
 30. Heikki
 31. Maria
 32. JMR 21. syyskuuta 2010 kello 07.09 (UTC)
 33. mariataskula
 34. Sarbbe
 35. Rummukain 21. syyskuuta 2010 kello 14.20 (UTC)
 36. Inkophile 21. syyskuuta 2010 kello 19.29 (UTC)
 37. Annamari 22. syyskuuta 2010 kello 10.29 (UTC)
 38. Leppe 22. syyskuuta 2010 kello 08.05 (UTC)
 39. Johanna Kinnunen
 40. Smoky-eye 22. syyskuuta 2010 kello 09.01 (UTC)
 41. ElinaA 22. syyskuuta 2010 kello 10.15 (UTC)
 42. Sanna Maria
 43. Dadu
 44. Jaana O 22. syyskuuta 2010 kello 14.46 (UTC)
 45. Teppowinnipeg 22. syyskuuta 2010 kello 11.03 (UTC)
 46. RiikkaAutio 22. syyskuuta 2010 kello 13.22 (UTC)
 47. Sari
 48. Mira Valkonen 22. syyskuuta 2010 kello 14.37 (UTC)
 49. Rom 22. syyskuuta 2010 kello 15.20 (UTC)
 50. Katris
 51. Katja
 52. NooraV 22. syyskuuta 2010 kello 16.36 (UTC)
 53. Mimmi 22. syyskuuta 2010 kello 17.07 (UTC)
 54. RiikkaS
 55. Laurka 22. syyskuuta 2010 kello 20.33 (UTC)
 56. Hanna 22. syyskuuta 2010 kello 17.55 (UTC)
 57. Tilla 22. syyskuuta 2010 kello 21.08 (UTC)
 58. Ode
 59. nthng6 22. syyskuuta 2010 kello 22.32 (UTC)
 60. 3ronmoss 23. syyskuuta 2010 kello 05.26 (UTC)
 61. Maui
 62. aman0n
 63. Tutekr
 64. Katjan
 65. Kant
 66. HennaK
 67. riitta
 68. kaisumoi
 69. Ilona J
 70. Asko
 71. JohannaK
 72. anni
 73. SHe
 74. Hattara 2. lokakuuta 2010 kello 13.12 (UTC)
 75. helik
 76. HennaH
 77. Anp
 78. Anna Kivimäki
 79. TMK
 80. Mariat
 81. Laura Tähkävuori

Ryhmät (ryhmän nimi ja käyttäjätunnukset):

Ryhmätöiden tuloksia[muokkaa]