Tiivistelmä Internet-koordinointi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 5:Internet-koordinointi
Osio 5: Etusivu Verkoston dynamiikkaa Uusia nettiammatteja Joukkoistaminen ja joukkoäly Internet-fasilitoinnin perusteita Sosiokulttuurinen innostaminen Täydentäviä jaksoja


Mikä tämä on?[muokkaa]

Tämä sivu on osa AVO2-konsortiohankkeen avointa opintokokonaisuutta ja työelämäkoulutusta ensisijaisina kohderyhminään yhdistykset, järjestöt ja julkishallinto. Nettikansa -osahankkeen yhtenä toimintamuotona on tarjota 25 opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus internetin mahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja erityisesti avoimen yhteistoiminnan koordinoinnista.

Opintokonaisuus tuotetaan 2012-2013, sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma ja sitä koordinoi Otavan opisto. Nettikansa -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten oppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun. Aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös kaupallisessa toiminnassa, lähde ja Creative Commons -lisenssi mainiten. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta.

Osion 5 Johdanto - Internet-koordinointi[muokkaa]

Osion kuvaus ja tavoitteet[muokkaa]

Kuvaus: Osio 5 tutustuttaa erityyppisten yhteisöjen ja verkostojen koordinointiin ja alan eri nettiammattien eroihin.


avoimien käytännön internet-työkaluihin, -sovelluksiin ja -ohjelmiin, joilla yhteistoimintaa toteutetaan. Sosiaalinen media tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myös hyötykäyttöön. Käytön lisäksi näitä työkaluja on myös osattava hallinnoida ja ylläpitää, hyödyntää kaikkia omianaisuuksia ja tulkita käyttötilastoja. Internet-verkoston koordinointiin esitetään kanava-ajattelumalli verkoston ja organisaation ydintoiminnoista. Lopuksi tarkastellaan käytännön verkkoyhteisön ja verkoston managerointia.


Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija on tutustunut sosiaalisen median ja internet-sovellusten keskeisiin ominaispiirteisiin ja niiden hyötykäyttöön, osaa jaotella erityyppisiä nettityökaluja ja sosiaalisen median palveluita käyttötarkoituksen mukaan sekä hieman arvioida mitkä työkalut sopivat mihinkin tarkoitukseen. Lisäksi opiskelija ymmärtää eri nettipalveluiden hallinnoinnin ja ylläpidon merkityksen sekä on tutustunut verkkomanageroinnin arkisiin ristiriitatilanteisiin sosiaalisessa mediassa.


Osio 3 painottuu internetin yhteistyökalujen soveltamisen oppimiseen. Se pohtii runsaiden esimerkkien avulla muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä erityispiirteitä sosiaalisella medialla on?
  • Mitä kaikkia toimintoja avoimen verkoston työskentelyssä pitää huomioida?
  • Mitä merkitystä organisaation rakenteella on?
  • Mitä tarkoittaa esimerkiksi facebook-ryhmän ylläpito?
  • Mistä saada koulutusta yhteisömanageriksi?

Osion jaksojen kuvaus tavoitteineen[muokkaa]

Sosiaalisen median ominaispiirteitä (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso esittelee mihin sosiaalisen median suosio perustuu ja miten sosiaalista mediaa voi käyttää yhteistyössä.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalisen median keskeisiä ominaispiirteitä.


Internetin yhteistyökaluja (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tutustutaan erilaisiin tapohin luokitella internetin eri yhteistyökaluja.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää tapoja miten valita verkostolle sopivat yhteistyökalut.


Organisoituminen ja kanava-ajattelu (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso esittelee organisaation rakenteen merkityksen toiminnalle sekä keskeisimpiä toimintoja organisaation toiminnan jatkuvuudelle.

Oppimistavoitteet Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää perusteet kuinka internetin eri yhteistyökaluilla voidaan jossain määrin korvata organisaation intranet ja miten verkostoille voidaan rakentaa intranetia vastaavat työkalut.


Yhteistyökalujen ylläpito (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa yhteityökalujen ja sosiaalisen median palveluiden ylläpidon ja manageroinnin eri osa-alueisiin.

Oppimistavoitteet: Jakson myötä opiskelija ymmärtää netin yhteistyökalujen hallinnan, manageroinnin ja ylläpidon perusteita.


Verkostojen ylläpidosta (1 op)[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso johdattaa yhteisömanageroinnin ja verkkoyhteisödynamiikan perusteisiin.

Oppimistavoitteet: Jakson myötä opiskelijalla on mielikuva yhteisömanageroinnin joistain arki- ja ristiriitatilanteista ja erityyppisistä verkkoyhteisöistä.

Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen [http://www.eoppimiskeskus.fi/avo Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa]. Siemenversion koosti Kariahintikka ([[Keskustelu käyttäjästä:Kariahintikka|keskustelu]]) 11. marraskuuta 2012 kello 20.46 (UTC) aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisäksi Ideointiin, kirjoittamiseen ja wikiaineistojen ylläpitoon ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Anne Rongas, Tarmo Toikkanen.AVO2-webbilogot.jpg

Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 5:Internet-koordinointi
Osio 5: Etusivu Verkoston dynamiikkaa Uusia nettiammatteja Joukkoistaminen ja joukkoäly Internet-fasilitoinnin perusteita Sosiokulttuurinen innostaminen Täydentäviä jaksoja


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


Luokka:Avoimet verkostot-opintokokonaisuus