Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Syksyn 2014 kurssi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Jakson opiskeleminen[muokkaa]

Opiskelumuoto on selitetään johdanto-luennolla 27.10. 2014:

Opintojakso voi sijoittua osaksi seuraavia opintoja:

Tampereen yliopisto

  • YKY: SOS10.8.3 [1], osa Tiede ja teknologia yhteiskunnassa -teemakokonaisuutta [2]
  • EDU: KASSV1 [3], osa Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintoja (viestinnälliset kytkennät)
  • CMT: KASSV1 ja SOS10.8.3, osa Mediakasvatuksen maisteriopintoja
  • SIS: ITIA31 Informaatio- ja medialukutaito [4], osa Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelmaa

Opiskellaan ryhmissä[muokkaa]

Opintojakso opiskellaan ryhmissä, joiden ihannekoko on 4-6 osallistujaa (pienemmätkin ryhmät ovat mahdollisia, mutta eivät juuri suuremmat). Ryhmät kokoontuvat sekä keskinäisiin kasvoikkaisiin keskusteluihin että tekevät töitä netissä.

Ennen kuin päästään opiskelemaan[muokkaa]

Ennen opintojakson sisältöihin tutustumista:

a) jokainen osallistuja luo Wikiopiston käyttäjätunnuksen ja lisää nimensä tai nimimerkkinsä tälle sivulle (kohtaan Osallistujat)

b) ryhmäytyy joko ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai myöhemmin tällä sivulla (kohdassa Ryhmäytyminen)

c) ryhmä luo tälle opintojakson pääsivulle oman alasivun (kohtaan Ryhmät).

Opiskelemisen vaihtoehdot[muokkaa]

Suoritus on joko A+B tai A+C tai A+D

A. Kaikille yhteiset videot Jokainen ryhmä katselee kaikille opintojakson osallistujille yhteiset videoluennon ja lyhytelokuvan ja kommentoi niitä keskustelualueille.

Lisäksi ryhmä valitsee kolmesta vaihtoehtoisesta opiskelumuodosta: opiskelumodulit, ryhmätyöt tai kasvatuksen ja koulun tulevaisuutta koskevat videoluennot. Opiskelumodulivaihtoehto(B) on ehkä erityisesti niille, jotka opiskelevat työnsä ohella tai eivät ehkä muutoin ehdi kokoontua yhteen kasvokkaisiin keskusteluihin. Ryhmätyövaihtoehto (C) on suunnattu niille ryhmille, jotka haluavat työstää ja käsitellä jotakin ryhmän yhteistä kiinnostuksen kohdetta. Koulun tulevaisuutta käsittelevät videoluennot (D) on puolestaan ajateltu erityisesti kasvatusalan opiskelijoille, mutta vaihtoehto on tarjolla myös muille.

B. Oppimismodulit Ryhmä katselee opiskelumodulit II-VII (alla kohdasta Oppimismodulit), keskustelee niiden aiheista esittäen kommenttinsa keskustelun pohjalta kunkin oppimismodulin keskustelupalstalle. Lisäksi ryhmä kokoaa keskustelun ryhmän omalle sivulle. Keskustelun kokoaminen omalle Wikiopisto-sivulle ei tarkoita pelkkää keskustelussa esitettyjen kommenttien listaamista allekkain, vaan jäsenneltyä, perusteltua ja jostain näkökulmasta laadittua esitystä (kannattaa huomata, että esityksen muokkaaminen ryhmän omalla sivulla on hyvin vaivatonta, koska kysymys on wiki-sivusta). Lopuksi ryhmä ilmoittaa sähköpostilla seuraavat perustiedot opintojaksoa vetävälle opettajalle: ryhmän Wikiopisto-sivun osoite, ryhmään kuuluneiden nimet, opiskelijanumerot ja opintojakson koodin sekä yksikön, jossa opiskelee, esim.:

C. Ryhmätyöt Ryhmätyö tarkoittaa perehtymistä johonkin opintojakson aiheeseen - uusiin lukutaitoihin, sosiaaliseen mediaan tms. - liittyvään kysymykseen ja ryhmätyön laatimista ryhmän omalle Wikiopisto-sivulle (ks. alla kohta Ryhmätyöt). Ryhmätöiden loppukatselmus pidetään Tampereen yliopistolla 19.12.2013 klo 9-15 ls. D10b (ks. alla kohta Kokoontumiskerrat), jonne ovat tervetulleita kuuntelemaan, katselemaan ja keskustelemaan myös muin tavoin opintojakson opiskelleet. Ryhmätöiden tekemisen jälkeen ryhmä ilmoittaa sähköpostilla seuraavat perustiedot opintojaksoa vetävälle opettajalle: ryhmän Wikiopisto-sivun osoitteen, ryhmään kuuluneiden nimet, opiskelijanumerot, opintojakson koodin ja yksikön, jossa opiskelee, esim.:

D. Koulun tulevaisuus Koulun tulevaisuus vaihtoehdossa ryhmä valitsee 12:sta Ted-luennosta [5] kuusi luentoa perehdyttäväkseen ja keskustelujen pohjaksi. Ryhmä kokoaa lukupiirin [6] ohjeita soveltaen käydyt keskustelut omalle Wikiopisto-sivulleen. Lopuksi ryhmä ilmoittaa sähköpostilla seuraavat perustiedot opintojaksoa vetävälle opettajalle: ryhmän Wikiopisto-sivun osoite, ryhmään kuuluneiden nimet, opiskelijanumerot ja opintojakson koodin sekä yksikön, jossa opiskelee, esim.:

Kurssin arviointi[muokkaa]

Ryhmä saa työskentelystään kokonaisarvosanan. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota Wikiopiston käyttöön, ryhmän esittämiin kommentteihin kaikille yhteisestä materiaalista ja ryhmän käymän keskustelun perusteellisuuteen (Oppimismoduli- ja Koulun tulevaisuus -tehtävissä) sekä ryhmätyön laadukkuuteen (Ryhmätyö-tehtävän valinneilla).

Aikataulu[muokkaa]

Opiskeleminen tapahtuu syyslukukauden periodi II:n aikana ja opintojakso arvioidaan 7.1.2014 mennessä.

Kokoontumiskerrat[muokkaa]

1. Johdanto ma 27.10.2013 klo 14-16, Tampereen yliopisto ls D10b

1b. Ryhmätöiden välikatsaus:

--- 2.12. kello 14 Pinni B2072

--Toiminnot:Muokkaukset/Tere 1. joulukuuta 2014

2. Ryhmätöiden loppukatselmus 19.12.2014 klo 9-15, Tampereen yliopisto ls. D10b

-- klo 9, Vloggaajat: Vlogit oppimisessa

-- klo 10, Nimettömät: Pelikasvatus

Wikimedia-alustan käyttö[muokkaa]

Opintojaksolla järjestetään tarpeen mukaan Wikiopiston käyttökoulutusta. Tarpeen mukaan tapaamme muutenkin ryhmiä heidän töissään ja kysymyksissään. Ottakaa sähköpostiyhteys Tereen.

Käsityökerrat[muokkaa]

?

Kaikille yhteiset videot (eli kohta A)[muokkaa]

  • Johdanto-luento (alla olevasta kohdasta Oppimismodulit -> Oppimismoduli I ja moduli I-keskustelu)
  • Sugata Mitra: Build a School in the Cloud [7] -- ryhmien kommentit keskustelusivulle 1
  • Noah (lyhytelokuva) [8] tai [9] -- ryhmien kommentit keskustelusivulle 2

Oppimismodulit[muokkaa]

Idealaatikko & ryhmätöiden aiheita[muokkaa]

Kirjoita tähän kurssin ryhmätyöideoita sekä kehittämis- ja parannusehdotukset

  • Media-alan tutkijan haastattelu ja sen dokumentointi ryhmän Wikiopisto-sivulle (haastateltavia voisivat esimerkiksi olla mediakasvatuksen asiantuntijat Sara Sintonen (HY) ja Reijo Kupiainen (TAY), tutkimusprofessori Tommi "Apina Pulpetissa" Hoikkala (Nuorisotutkimusseura/-verkosto), toimittaja Hanna Nikkanen, professori Janne Seppänen (Tay), Verkko kasvattajana -kirjan kirjoittaja Janne Matikainen (HY), mediakasvatus lopputöiden tekijät Aallossa... esim. http://www.taidepedagoginenstudio.org/2013/10/lasten-omaehtoista-mediatuottamista.html)

Opintojakson kehittäminen[muokkaa]

Lukemistoja ja muita materiaaleja[muokkaa]

Osallistujat[muokkaa]

Noora Karppinen

Salla Vaha

--Tere (keskustelu) 27. lokakuuta 2014 kello 12.35 (UTC)

Eero Rantanen

Miekin olen täällä. Liittäkää minut vallankumouksellisiin mediaryhmiinne. t. Nadjami (Nadja Mikkonen)

--Miro Nieminen (keskustelu) 27. lokakuuta 2014 kello 12.40 (UTC)

Topias Kareinen

Tomi Kareinen

Johanna.loukaskorpi

Milja Näsi

--ElinaSalo (keskustelu) 27. lokakuuta 2014 kello 12.42 (UTC)

Mukana ollaan. t. Jami Pelkonen Satu Drufva

Anni Salonen

TiinaKa

Tarja A

Pirta

Maija Puska

Timo "Lättäri" Lekkermäki

Tommi Nieminen

Elisa Wiik

Anni Malinen

Marjo Puro

Kirsi Murtomäki

Inka-Mari Helvilä

Piia Vallineva

Reetta Kannas

Pilvi Sipilä

Mirjami Köyhäjoki

Jaana Viskari

Emilia Naukkarinen

Kati Lehtonen

Jyri Riihijärvi

Johanna Ryhänen

Marjaana Rauhala

Emmi Huhtanen

Milla Helminen

Katri Sarta

Heini Mäkinen

Sofia K

Milka Myllynen

Jasmiina Sillanpää

Hanna S. (nimimerkki piisami)

Hanna-Marja Niemi

Taija K

Anna Saarelainen

Eetu Kuoppala

Timo Lekkermäki

Tommi Nieminen

Esa Myllymaa

Ryhmäytyminen[muokkaa]

Etsin ryhmää[muokkaa]

Ryhmä etsii jäsentä[muokkaa]

Ryhmät[muokkaa]

Sukkelat suut: Milja Näsi, Johanna Loukaskorpi, Hanna-Marja Niemi, Anna Saarelainen, Anni Salonen

Alpha Team Timo Lekkermäki Eetu Kuoppala Tommi Nieminen Esa Myllymaa

Feministiset antropomorfit: Marjaana Rauhala Nadja Mikkonen

TEDdykarhut (keskustelu) Eero Rantanen Topias Kareinen Elina Salo Noora Karppinen Pilvi Sipilä Tomi Kareinen

Nimettömät Inka-Mari Tiina Hanna Nimettömien keskustelu alkutehtävästä Pelikasvatus

Mediamaisterit Emmi Huhtanen Milla Helminen Pirta Milka Myllynen Piia Vallineva Satu Drufva Maija Puska

Wikityypit: Heini Mäkinen Jyri Riihijärvi Johanna Ryhänen Salla Vaha

SISsit: Emilia Naukkarinen Anni Malinen Kati Lehtonen Reetta Kannas Sanna Tanskanen

VLOGGARIT Kirsi Murtomäki Marjo Puro

Sooloilija: Elisa Wiik

Informaatiosoturit: Katri Sarta, Mirjami Köyhäjoki ja Jasmiina Sillanpää

Kirjastotyypit: Jaana Viskari Taija Koponen