Hakkarin koulu 8.A (kevät 2015)

Wikiopistosta

Hakkarin koulun 8.A-luokan äidinkielen projekti

Mikä on artikkeli?[muokkaa]

  • Artikkelilla tarkoitetaan lyhyttä tai keskipituista tekstiä, joka käsittelee rajattua aihetta tietystä näkökulmasta[1].
  • Artikkelin sävy on tietotekstimäinen, siinä keskitytään tosiasioiden esittämiseen objektiivisella tavalla.
  • Muodoltaan artikkelin tulee olla täsmällinen ja tiivis.
  • Artikkeli voi olla osa suurempaa tekstien kokonaisuutta (esim. lehtiartikkeli -> sanomalehti, tietoartikkeli -> tietosanakirja)[2].
  • Artikkelista tulee löytyä otsikko, väliotsikot ja viittaus käytettyihin lähteisiin. Lisäksi se voi sisältää kuvia kuvateksteineen ja esimerkiksi tietolaatikoita.

Oppilaiden kirjoittamat artikkelit[muokkaa]

Suomalainen tietosanakirja vuodelta 1925

Ohjeita kuvien käyttöön[muokkaa]

  • Mitä tahansa internetistä löytyviä kuvia ei saa käyttää omassa artikkelissa.
  • Kuvien käyttöä säätelee tekijänoikeudet [1].
  • Pääsääntö on, että kuvaa ei saa käyttää artikkelissa ellei sitä ole merkitty vapaaksi tekijänoikeuksista (niin sanottu copyleft [2]).

Vapaasti käytettäviä kuvia[muokkaa]

Lähteet[muokkaa]