Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Syksyn 2011 kurssi/1UP

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Minilukupiiri (ITIMA31)[muokkaa]

Sisältö

Jäsenet[muokkaa]

  1. Aino Riikonen, Cryo
  2. Anna-Riikka Pasanen, Anri

Piirin toiminta[muokkaa]

Koska piirimme kuuluu vain kaksi henkeä, päätimme käyttää kunkin tekstin käsittelyyn hyvin aikaa, jotta mahdollisimman moni keskustelunaihe tuli hyödynnettyä: täydensimme usein keskusteluja vielä sähköpostin ja Messengerin välityksellä.

Tämä oli molempien ensimmäinen kerta, kun toimimme Wikiopisto-ympäristössä. Etenimme kurssisivulla annetun tehtävälistan mukaan ja vapaavalintaisiksi teksteiksi valitsimme listalta Niklas Vainion artikkelin "Muuttaako wikipedia käsitystämme tiedon luonteesta?" sekä Thomas Mackeyn artikkelin ”Transparency as a catalyst for interaction and participation in open learning environment".

Vuorotellen kävimme läpi aina toisen tekemän alustuksen ja "ei-alustaja" toimi sihteerinä. Alustus lisättiin etukäteen ryhmämme Wikiopisto-sivulle ja lisäksi alustaja lähetti ”aloituspuheenvuoron” vielä sähköpostitse luettavaksi.

Monissa keskusteluissa päädyimme muistelemaan omia kouluaikojamme ja mietimme omien kokemustemme kautta, millaisia muutoksia pitäisi tehdä ja mistä olisimme itse kouluaikoinamme pitäneet. Samalla totesimme, ettemme tiedä, millaisia muutoksia nykykouluissa on jo tehty. Etenkin Sir Ken Robinsonin sekä Sugata Mitran kohdalla päädyimme miettimään laajastikin koulumaailmaa sekä sen toimintaperiaatteita. Informaatiolukutaidon pohtiminen näkyi kenties enemmän muissa keskusteluissamme.

Molemmat vietämme varsin paljon aikaa Internetissä, ilman että meitä koskaan olisi ”valmennettu” sen ympäristön käyttöön. Keskustelunaiheita oli vaivaton keksiä - se näkyi myös pöytäkirjojen pituudessa. Samalla kuitenkin tuskailimme, miten vaikeaa on edetä ”jutustelu-tasolta” ja keksiä esimerkiksi rakentavia parannusehdotuksia liittyen vaikkapa kriittisyyden oppimiseen. Jokin voi meistä tuntua uudelta idealta, mutta tosiasiassa moni ajatus on varmasti jo moneen kertaan keksitty, mikä selviää, jos vain hieman malttaisimme ”googlailla”. (Samoin saimme havaita, miten monessa kohtaa nostaa Internetistä puhuttaessa esimerkiksi juuri Googlen tai Wikipedian, jos puhutaan esimerkiksi kriittisyydestä tai tarvitaan esimerkki jostakin sivustosta.)

Ensimmäinen keskustelu[muokkaa]

Käsittelyssä Leena Rantalan artikkeli "Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa" [[1]].

1. Alustus[muokkaa]

Cryo tehnyt alustuksen.

1. Pöytäkirja[muokkaa]

Anri tehnyt pöytäkirjan. (21.12)

Toinen keskustelu[muokkaa]

Käsittelyssä Juha Suorannan artikkeli "Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo"[[2]]). Painopiste Klafkin portaissa sekä Rhizome-nuottikuvassa.

2. Alustus[muokkaa]

Anri tehnyt alustuksen. (19.11)

2. Pöytäkirja[muokkaa]

Cryo tehnyt pöytäkirjan.

Kolmas keskustelu[muokkaa]

Käsittelyssä Niklas Vainion artikkeli "Muuttaako wikipedia käsitystämme tiedon luonteesta?" [3]. Valinta liittyen lukupiiriohjeiden kohtaan "Valitkaa seuraavasta listasta kaksi artikkelia tai yksi kirja: http://fi.wikiversity.org/wiki/Mediakasvatus_ja_uudet_lukutaidot/Kurssimateriaalit_ja_lukemistot#Kirjallisuutta".

3. Alustus[muokkaa]

Anri tehnyt alustuksen. (26.11)

3. Pöytäkirja[muokkaa]

Cryo tehnyt pöytäkirjan

Neljäs keskustelu[muokkaa]

Käsittelyssä Sugata Mitran luento [4]

Lisänä listaus 10 ICT:n ja kasvatuksen globaaleista trendeistä kuluvan vuoden alussa [5]. Pohditaan, kuinka ne ovat suhteessa aukko seinässä -kokeeseen ja radikaaliin käsitykseen oppimisesta ja tasa-arvosta; mitkä ovat opettajan ja oppilaan roolit, entä opettajan ja oppilaan suhteet?

4. Alustus[muokkaa]

Anri tehnyt alustuksen. (28.12)

4. Pöytäkirja[muokkaa]

Cryo tehnyt pöytäkirjan.

Viides keskustelu[muokkaa]

Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution (http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U)

5. Alustus[muokkaa]

Cryo tehnyt alustuksen.

5. Pöytäkirja[muokkaa]

Anri tehnyt pöytäkirjan (18.5)

Kuudes keskustelu[muokkaa]

Käsittelyssä Thomas Mackeyn artikkeli ”Transparency as a catalyst for interaction and participation in open learning environment" (First Monday 16) (10) [6].

6. Alustus[muokkaa]

Anri tehnyt alustuksen (27.4)

6. Pöytäkirja[muokkaa]

Cryo tehnyt pöytäkirjan 17.5

Seitsemäs keskustelu[muokkaa]

Mietitään, mistä lukutaitonäkemyksestä "Rushkoffin asteikko", player-cheater-author-programmer [7] kumpuaa. Tietoa erilaisista lukutaitoteorioista ja -malleista voi etsiä esimerkiksi seuraavista linkeistä:[8], [9], [10], [11], [12]).

7. Alustus[muokkaa]

Cryo tehnyt alustuksen.

7. Pöytäkirja [muokkaa]

Anri tehnyt pöytäkirjan. (1.5)

Kahdeksas keskustelu[muokkaa]

Käsittelyssä Michael B. Eisenbergin artikkeli "Information Literacy: Essential Skills for the Information Age", Journal of Library & Information Technology, Vol 28, No 2 (2008) [[13]].

8. Alustus[muokkaa]

Cryo tehnyt alustuksen.

8. Pöytäkirja [muokkaa]

Anri tehnyt pöytäkirjan (21.1)